GospodarkaMorska.tv

Stacja kolejowa Gdynia Port do modernizacji

opublikowano: 13 maj 2014
Facebook Twitter Google Email

Projekt poprawy dostępu kolejowego do portu w Gdyni na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych opracowany zostanie przez WYG International. Spółki podpisały już umowę na opracowanie studium wykonalności, które wskaże optymalny zakres modernizacji stacji kolejowej obsługującej port morski w Gdyni. Zamówienie ma wartość prawie 1,7 mln zł brutto, a projekt ma zostać opracowany do września 2015. roku.
 
- Jesteśmy przygotowani na to, że po wzięciu pod uwagę wszystkich zakładanych kryteriów wyniki opracowania mogą nas zaskoczyć – mówi Renata Mordak, Dyrektor Departamentu Transportu i Środowiska WYG International. - Zaczniemy od przygotowania kilku możliwych scenariuszy modernizacji i rozbudowy, a ostateczny wybór jednego z nich związany będzie nie tylko z kryterium kosztów. Poprawa infrastruktury kolejowej w Porcie Gdynia analizowana będzie w perspektywie 30. lat.
 
Studium wykonalności obejmie swoim zakresem stację kolejową aktualnie obsługującą Port Gdynia , infrastrukturę towarzyszącą oraz jej powiązania z siecią kolejową. To obszar łącznie około 70. hektarów, na którym znajduje się ponad 160 kilometrów torów i 400 rozjazdów pochodzących z różnych czasów.
 
Choć pomysłów na rozbudowę infrastruktury kolejowej wokół portów nie brakuje, to właśnie studium wykonalności jest pierwszym etapem poprawy dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni. Dokument odpowiedzieć ma przede wszystkim na pytanie o zakres modernizacji lub przebudowy stacji kolejowej obsługującej port, tak aby mogła nadal efektywnie spełniać swoją rolę w przyszłości. Analizy uwzględniać mają bieżące funkcjonowanie, plany rozwojowe Gdyni, portu oraz kontrahentów korzystających z infrastruktury kolejowej w obrębie stacji.
 
Duże nadzieje z realizacją tego przedsięwzięcia wiąże Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 
– Trudno jest przecenić znaczenie tego projektu nie tylko dla rozwoju Portu Gdynia, ale również dla przyszłości znacznych obszarów miasta, na których znajduje się infrastruktura kolejowa – mówi Walery Tankiewicz wiceprezes zarządu, dyrektor ds. infrastruktury i zarządzania majątkiem.
 
Jak wyjaśnia, zasadniczy kształt infrastruktury szeroko rozumianej Stacji Gdynia Port powstał w okresie przedwojennym i był dostosowany do ówczesnych technologii i organizacji transportu kolejowego i morskiego.
 
– Nie odpowiada on dzisiejszym ani przyszłym potrzebom wynikającym z rozwoju transportu intermodalnego obsługującego przewozy kontenerów i naczep przez regularne połączenia kolejowe – podkreśla Tankiewicz. - Nośność i długość obsługiwanych składów jest po prostu zbyt niska. Port Gdynia jest początkiem korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk, jednego z kilku kluczowych korytarzy całej Unii Europejskiej. Tym samym zapewnienie efektywnego dostępu kolejowego do naszego portu jest nie tylko niezbędne dla jego rozwoju, ale też stanowi jedno z zobowiązań państwa polskiego wynikających z regulacji unijnych w zakresie transportu
 
Obecny na podpisaniu umowy Prezydent Miasta Gdynia Wojciech Szczurek podkreślił, że jest to początek ważnego procesu, który wpisuje się w strategię rozwoju Portu i miasta.
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 


Marek Nowak