GospodarkaMorska.tv

W szkolnictwie zawodowym trzeba przełamywać bariery – rozmowa z Przemysławem Sztanderą, prezesem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

opublikowano: 05 marzec 2019
Facebook Twitter Google Email

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna od kilku lat skutecznie łączy naukę z biznesem, także z branżą morską. W ubiegłym miesiącu podpisane zostało porozumienie ze Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi Conradinum, którego celem będzie m.in. dopasowanie profilów kształcenia do potrzeb inwestorów związanych z gospodarką morską. O barierach, jakie trzeba przełamywać w szkolnictwie zawodowym i zmianach na Wyspie Ostrów, gdzie powstaje m.in. Stoczniowe Centrum Kształcenia Zawodowego, rozmawiamy z Przemysławem Sztanderą, prezesem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– Pierwszy obszar, który stanowi barierę, to jest baza socjalna. Muszą być bursy, na które będzie stać rodziny wysyłające młodzież do Trójmiasta do szkół branżowych, na dzisiaj to zaplecze jest niewystarczające. Drugi obszar to jest, jak zachęcić tę młodzież. Rozmawiam z taką firmą, która wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości i już jest w opracowaniu program kształcenia właśnie z wykorzystaniem tej technologii dla przemysłu portowego, chodzi generalnie o obsługę urządzeń dźwigowych w portach – mówi Przemysław Sztandera, prezes PSSE.

Jako trzeci obszar prezes PSSE wskazał zaplecze kadrowe w szkołach zawodowych, które powoli będzie się zmiejszać, ponieważ nauczyciele przechodzą na emeryturę.

– Trzeba powrócić do takiego modelu, który funkcjonował swego czasu w szkolnictwie branżowym, czyli po pierwsze: kadra dydaktyczna wyższych uczelni prowadzi równeiż częściowo zajęcia w tych szkołach branżowych w ramach swojej misji, jak również przedsiębiorcy oddelegowują swoich pracowników, żeby prowadzili zajęcia w szkołach branżowych – powiedział Sztandera.

W ramach działań na rzecz szkolnictwa zawodowego na Wyspie Ostrów w Gdańsku powstaje Stoczniowe Centrum Kształcenia Zawodowego, w którym uczniowie maja m.in. zdobywać praktyczne umiejętności dla Przmysłu 4.0.

– Nie chcę teraz odkrywać teraz tajemnicy. 6 marca mamy spotkanie w dość szerokim gronie z udziałem zarówno firm, środowiska takiego jak Forum Okrętowe, po to żeby podyskutować o harmonogramie i kierunkach rozwoju tego ośrodka – powiedział Sztandera.

Inwestycje na Wyspie Ostrów, to oprócz projektów edukacyjnych, także rozwój produkcji okrętowej i realizacja projektów typu offshore, m.in. budowa stacji transformatorowych dla bałtyckich projektów wiatrowych. Obecnie trwają tam prace na powierzchni 5 ha. Powstają m.in. dwie nowoczesne płyty montażowe o łącznej powierzchni 20 tys. m kw, umożliwiające produkcję statków, bezpośrednio graniczące z nabrzeżami, co daje możliwość wodowania jednostek. Zakończyły się już prace przygotowawcze pod budowę płyty montażowej „A”, trwają niwelacja terenu pod płytę „B” oraz  modernizacja i przebudowa hali nr 33. Po zakończonym remoncie dachu, przystąpiono do prac wewnątrz hali. Wymiana posadzki, powiększenie bram w elewacjach szczytowych oraz modernizacja zaplecza technologicznego przystosują ją do budowy jednostek o długości do 90 m. Zakończyły się też prace przy remoncie elewacji i dachu zabytkowej  hali nr 26 tzw. Ubotowni. W realizowanym na Wyspie Ostrów projekcie pojawi się także innowacyjne zaplecze edukacyjne dla przemysłu morskiego. Powstający Kampus Edukacyjny jest częścią całego projektu i warunkiem wdrożenia PRZEMYSŁU 4.0 w branży stoczniowej. Znajdą się tam sale warsztatowe, komputerowe i dydaktyczne, specjalistyczne pracownie dla nowoczesnych technologii, pracownie rysunku technicznego oraz wzornictwa i miernictwa, laboratoria.

W kolejnych etapach planowane są odbudowa fragmentu Nabrzeża Kaszubskiego, remont Nabrzeża Trawlerowego, wzdłuż którego będą mogły powstawać statki o długości do 150 m, oraz budowa nowej infrastruktury, m.in. dróg dla transportu ciężkiego.

Pierwszy etap rewitalizacji ma zakończyć się połowie tego roku. Po zakończeniu całości prac Wyspa Ostrów będzie przystosowana do produkcji stoczniowej w oparciu o najnowsze technologie.

Wyspa Ostrów to unikatowe na skalę europejską miejsce do produkcji stoczniowej i okołostoczniowej. Na rewitalizowanym przez PSSE terenie znajdują się hale produkcyjne o łącznej powierzchni 16,5 tys. m kw., budynki produkcyjno-warsztatowe (11 tys. m kw.) oraz 4 tys. m kw. powierzchni magazynowych. Udźwig usytuowanych tam dźwigów wynosi od 16 ton do 50 ton.

Całą rozmowę z Przemysławem Sztanderą, prezesem PSSE, można zobaczyć poniżej.