GospodarkaMorska.tv

Urząd Morski w Gdyni podpisał umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku

opublikowano: 16 styczeń 2019
Facebook Twitter Google Email

Rozpoczynają się roboty budowlane w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”. Dwie umowy na ich wykonanie podpisano we wtorek w Urzędzie Morskim w Gdyni. Inwestycja umożliwi dwukierunkową żeglugę statków i zapewni bezpieczeństwo jednostkom wchodzącym i wychodzącym z Portu Gdańsk.

– Modernizacja będzie polegała na poszerzeniu toru do Portu Północnego o 250 m, pogłębieniu o 1 m tej starej części i uzyskaniu głębokości 18 m w świetle toru oraz na długości 6,42 km – tłumaczy kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Wykonawcą obu umów jest Jan De Nul N.V. z Belgii.

– Zadaniem firmy Jan De Nul w tym projekcie jest poszerzenie i pogłębienie toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku. Na wykonanie rzeczywistych prac pogłębiarskich potrzebujemy około 3-4 miesięcy. Planujemy rozpocząć przygotowania już pod koniec stycznia, jednak z rzeczywistymi pracami ruszymy najwcześniej pod koniec czerwca. Jeżeli wszystko przebiegać będzie zgodnie z planem, pod koniec sierpnia zakończymy prace. Później mamy jeszcze 2-3 miesiące na rozmontowanie wszystkich urządzeń, które musimy wcześniej tutaj sprowadzić – mówi Kurt Levrau z Jan De Nul N.V.

Podczas podpisania umowy obecni byli wykonawca (Jan De Nul N.V.), reprezentowany przez Kurta Levrau i Jacka Olka, oraz inwestor (Urząd Morski w Gdyni) w składzie: kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Andrzej Małkiewicz, członkowie zespołu realizującego projekt.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zwrócił uwagę, że pas ruchu musi być odpowiednio szeroki, aby statki bezpiecznie mogły zawijać do gdańskiego portu.

– Jest to podyktowane wzrostem przeładunków w Porcie Gdańsk, który następuje z roku na rok – mówi Piotrzkowski.

Celem projektu jest modernizacja całej długości toru wodnego zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Północnego (część portu morskiego w Gdańsku).

Po wykonaniu robót zaktualizowane zostanie ustawienie oznakowania nawigacyjnego. Planowane są modernizacja 6 znaków i zakup 7 nowych znaków przegubowych (ta część projektu jest w trakcie realizacji na bazie oddzielnego kontraktu).

Planowany termin zakończenia modernizacji toru wodnego to koniec kwietnia 2020 roku. Okres realizacji obu umów to 15 miesięcy od dnia ich podpisania.

Umowy podpisano:

– na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 4 200 m na kwotę  90 179 866,95  zł brutto oraz

– na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 2 220 m na kwotę 51 368 844,24 zł brutto.

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowa na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 6 420 m zakłada wykonanie:

– robót czerpalnych na torze wodnym na długości 4 200 m,

– refulacji polegającej na wbudowaniu w brzeg morski urobku piaszczystego pochodzącego z robót czerpalnych,

– odkładu urobku w wyznaczonych miejscach.