GospodarkaMorska.tv

Ratownicy morscy świętowali w Gdyni

opublikowano: 27 maj 2019
Facebook Twitter Google Email

Na co dzień ratują ludzkie życie, gotowi nawet poświęcić własne. To ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR). W sobotę w Gdyni obchodzili swoje święto.

– Przede wszystkim ratujemy życie ludzkie na morzu, a również zwalczamy zanieczyszczenia morza, jeżeli chodzi o substancje ropopochodne. Rok 2018 był rekordowym rokiem, jeżeli chodzi o ilość przeprowadzonych akcji ratowniczych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa. Przeprowadziliśmy aż 341 akcji ratowniczych uratowaliśmy 66 osób. Zauważamy, że z roku na rok tych zdarzeń jest coraz więcej – mówi Maciej Zawadzki, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dodał, że na zwiększoną liczbę akcji ratowniczych wpływ ma głównie to, że coraz więcej osób wypływa na morze, więcej osób żegluje, uprawia różnego rodzaju sporty wodne.

Podczas oficjalnych uroczystości, które odbyły się w Auli Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, zasłużonym pracownikom MSPiR wręczone zostały odznaczenia. Odznakę honorową „Zasłużony Pracownik Morza” przyznaną przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otrzymali:

Maciej Zawadzki, Andrzej Banaś, Marcin Bieniek, Irena Bledziewska, Paweł Depta, Janusz Gawlik, Albin Halman, Jerzy Heyke s. Jana, Bartłomiej Januchta, Mirosław Jędruch, Cezary Jodko, Dariusz Kobus, Maciej Kolman, Andrzej Krzemiński, Kazimierz Marciniak, Wojciech Paczkowski, Wojciech Rolbiecki, Iwona Szamocka, Marian Szpręgiel, Jarosław Szydłowski, Bogdan Szymański, Jan Urbanowicz, Krzysztof Wandzio, Grzegorz Wojtowicz.

„Medale za zasługi dla MSPiR” przyznane przez Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa otrzymali natomiast:

Ratownicy Ochotnicy z Brzegowej Stacji Ratowniczej Sztutowo: Mirosław Daniluk, Krzysztof Klingenberg, Jerzy Kowalik,

Ratownik Ochotnik z Brzegowej Stacji Ratowniczej Kołobrzeg: Krzysztof Zwoliński,

Pracownicy administracji MSPiR: Ryszard Plata, Andrzej Trojanowski.

– To jest służba bardzo odpowiedzialna, piękna, ale potrzebna, niebezpieczna. I my dzisiaj musimy pamiętać o tym niebezpieczeństwie, ale jednocześnie poświęceniu, bo ratownicy niejednokrotnie mogą przypłacić to życiem. Natomiast my, będąc czy na plaży, czy żeglując, nie zdajemy sobie sprawy, że jest ktoś, kto czuwa, jest gotowy na każde wezwanie – mówi Dorota Arciszewska-Mielewczyk, posłanka na Sejm RP, przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

– Wyjątkowo niebezpieczna służba. Trzeba pamiętać, że ratownicy wychodzą najczęściej wtedy, kiedy jest największy kłopot pogodowy, jest sztorm. Wszystkie statki wchodzą do portu, a ratownicy po prostu w tym momencie wychodzą ratować najczęściej ludzkie życie – mówi Maciej Krzesiński, dyrektor ds. marketingu i współpracy z zagranicą Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Po zakończeniu części oficjalnej, przy Nabrzeżu Pomorskim odbyły się pokazy ratownicze i prezentacja sprzętu MSPiR. Tego dnia zwiedzającym udostępniono również statki ratownicze Wiatr, Sztorm oraz Kapitan Poinc.

Obecnie Służba SAR dysponuje: 7 statkami ratowniczymi typu SAR-1500 (Cyklon, Huragan, Szkwał, Monsun, Tajfun, Wiatr, Bryza), 3 statkami ratowniczymi typu SAR-3000 (Orkan, Pasat, Sztorm), statkiem Kapitan Poinc do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych na Bałtyku, statkiem Czesław-II do zwalczania zanieczyszczeń olejowych na akwenach portowych i na redach portów, szybkimi łodziami ratowniczymi w 8 brzegowych stacjach ratowniczych, specjalistycznymi samochodami terenowymi typu Land Rover Defender, STAR 744, STARMAN 994, samodzielnie operującą łodzią ratowniczą RIB 900 BALTIC „R30”, 2 skuterami wodnymi. Do 2022 r. do pogotowia ratowniczego ma wejść nowa wielozadaniowa jednostka. Statek będzie przystosowany do prowadzenia akcji ratowniczych oraz do zwalczania zagrożeń chemicznych na morzu.

– Zakończyliśmy po wielu miesiącach etap wyboru inżyniera kontraktu, a w tej chwili pracujemy nad przygotowaniem przetargu w zakresie zaprojektowania i wybudowania tej jednostki wielozadaniowej – poinformował Zawadzki.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej. Została ona powołana do życia w dniu 1 stycznia 2002 roku. Do zadań Służby SAR należy poszukiwanie i ratowanie każdej osoby znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności w jakich znalazła się w niebezpieczeństwie, oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych oraz chemicznych środowiska morskiego: utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o zagrożeniu życia oraz wystąpieniu zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu; planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń; utrzymywanie w gotowości sił i środków ratownictwa życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu; współdziałanie podczas akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń z innymi jednostkami organizacyjnymi; współdziałanie z innymi systemami ratowniczymi funkcjonującymi na obszarze kraju; współdziałanie z odpowiednimi służbami innych państw w zakresie realizacji zadań statutowych. Zadania, o których mowa powyżej, Służba SAR wykonuje na podstawie „Planu akcji poszukiwawczych i ratowniczych” (Plan SAR) oraz „Krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego”. Granice obszaru poszukiwania i ratownictwa, na którym Służba SAR wykonuje swoje zadania, oraz zasady współpracy w dziedzinie ratowania życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu z odpowiednimi służbami innych państw określają porozumienia zawarte między rządami zainteresowanych państw. Służba SAR wykonuje również inne zadania związane z bezpieczeństwem morskim.