GospodarkaMorska.tv

Port Gdańsk 4. portem na Bałtyku. Padł historyczny rekord

opublikowano: 23 styczeń 2019
Facebook Twitter Google Email

Port Gdańsk 4. portem na Bałtyku. Padł kolejny historyczny rekord – w ubiegłym roku przeładowano tam ponad 49 mln t towarów, co oznacza wzrost o 20,7% i najwyższą dynamikę na polskim wybrzeżu. Ostateczny wynik jest o prawie 17% wyższy niż planowano.

– Główne grupy ładunków to drobnica, w której dominuje drobnica skonteneryzowana – 20 mln t. Druga grupa to szeroko rozumiane paliwa: ropa naftowa oraz produkty ropopochodne – ponad 15,5 mln t w roku 2018. Dodatkowo produkty masowe suche – w tej grupie dominuje węgiel – 7,2 mln t – wylicza Adam Kłos, dyrektor handlowy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Łącznie w Porcie Gdańsk przeładowano 21,5 mln t ładunków drobnicowych (wzrost o ponad 18%). Grupa inne masowe, np. kruszywa, w 2018 r. osiągnęła wynik 3,9 mln t, czyli o prawie 14% lepszy niż w roku 2017. Do gdańskiego portu zawinęło także o 375 statków handlowych więcej niż w roku ubiegłym.

Kłos dodał, że wszystkie te grupy ładunkowe stanowią o uniwersalności Portu Gdańsk i mają perspektywy wzrostowe na najbliższe lata.

– Jeżeli mówimy o ładunkach typu ro-ro, to ta grupa również notuje kilkunastoprocentowy wzrost, w tym samochody handlowe 13% wzrost. Osiągnięty wynik w roku 2018 to 86 tys. przeładowanych aut – mówi Kłos.

Poinformował, że duże szanse rozwoju tego segmentu ładunków może dać planowana umowa joint venture między Stena Line a Hyundai Glovis Europe, która przy wykorzystaniu żeglugi bliskiego zasięgu ma umożliwić transport samochodów po europejskich portach. Decyzję w sprawie tego połączenia Komisja Europejska podjąć ma 13 lutego.

Celem na 2019 rok awans na 3. pozycję

Obecnie na terenie Portu Gdańsk działa ponad 20 operatorów, a jak zapowiadają przedstawiciele ZMPG, ich liczba będzie rosła, co przekłada się na wzrost przeładunków.

– Rok 2018 pozwolił nam przesunąć się o dwie pozycje w rankingu portów bałtyckich. I dziś Gdańsk jest na czwartej pozycji, wyprzedzając znacząco Kłajpedę i Goteborg, które jeszcze w roku 2017 były przed Gdańskiem. Przed nami już tylko trzy porty rosyjskie i nasza ambicja, aby w roku 2019 wskoczyć na podium i sięgnąć przeładunkami wolumenu ok. 53 mln ton – zapowiada Kłos.

Zapytany, czy plany rozwojowe Portu Kłajpeda stanowią zagrożenie dla Gdańska, odpowiedział, że  „pewnego rodzaju rywalizacja jest inspirująca".

– Mamy swój portfel inwestycji, cały zestaw planów, rozmów handlowych i koncentrujemy się na rozwoju. Prowadzimy cały szereg rozmów z interesariuszami, np. PKP czy Urzędem Morskim, aby realizowane projekty w strategiczny sposób wpływały na rozwój Portu Gdańsk – mówi Kłos.

Podkreślił, że w tej kwestii istotne są zarówno „przedpole”, czyli to, co dzieje się na wodach Zatoki Gdańskiej, jak i zaplecze, czyli drogi, kolej, a w dalszej perspektywie także żegluga śródlądowa.

Ok. 290 mln zł na inwestycje w 2019 r.


Marcin Osowski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk ds. infrastruktury, poinformował, że w ubiegłym roku udało się rozpocząć wszystkie duże projekty objęte dofinansowaniem unijnym.

– Czyli przebudowę nabrzeży w porcie wewnętrznym, a także budowę nowego układu drogowo-kolejowego w Porcie Północnym. Od 9 stycznia tego roku, kiedy podpisana została umowa na wybór wykonawcy przebudowy Nabrzeża Oliwskiego, właściwie cały ten program inwestycyjny wszedł z fazy projektowej w wykonawczą. Do tego szereg mniejszych zrealizowanych lub trwających projektów, a także to, czego nie widać, ponieważ trwają jeszcze prace koncepcyjne – mówi Marcin Osowski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk ds. infrastruktury.

W ubiegłym roku Port Gdańsk wydał na inwestycje ponad 100 mln zł. Kwota szacowana na ten rok to ok. 290 mln zł. Wśród planowanych przedsięwzieć Osowski wymienił m.in. przebudowę dróg i nabrzeży, budowę nowych parkingów oraz Centrum Kompetencji, gdzie prowadzone będą szkolenia operatorów urządzeń przeładunkowych dla portów w Gdańsku i w Gdyni, a docelowo także dla innych portów w Europie i na świecie. Jeżeli procedura przetargowa zostanie zrealizowana zgodnie z planem, pod koniec tego roku w gdańskim porcie również ma się rozpocząć budowa Infoboxu, czyli budynku użyteczności publicznej ze strefą gastronomiczną. Dzięki specjalnemu oświetleniu i ogromnemu napisowi „Infobox”,będzie on widoczny m.in. z molo w Brzeźnie i w Sopocie.

W 2017 roku przeładowano w Porcie Gdańsk 40,6 mln t ładunków.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zarządza portem morskim w Gdańsku, który jest kluczowym węzłem komunikacyjnym w regionie. W skład infrastruktury portowej wchodzi osiem nabrzeży o długości ponad 20 km. ZMPG podzielony jest na dwie części: port wewnętrzny usytuowany wzdłuż Martwej Wisły i kanału portowego, oraz port zewnętrzny z bezpośrednim dostępem do Zatoki Gdańskiej, gdzie znajduje się m.in. nowoczesny głębokowodny terminal kontenerowy DCT.

Najważniejszą inwestycją ZMPG jest obecnie Port Centralny. Docelowo na ok. 500 ha powstanie kilka terminali o zróżnicowanym przeznaczeniu, m.in. masowy, drobnicowy, pasażerski czy terminal dla ładunków ro-ro. Inwestycja będzie realizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i zakłada stopniowe powstawanie kolejnych terminali w zależności od potrzeb prywatnych operatorów. Port Centralny otrzymał rządowe wsparcie m.in. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Premier Beaty Szydło oraz Premiera Mateusza Morawieckiego. Port Centralny ma być gotowy do końca 2027 r.