GospodarkaMorska.tv

Historyczny rekord w Porcie Gdynia. Wkrótce miliardowe inwestycje

opublikowano: 01 marzec 2019
Facebook Twitter Google Email

23 mln 492 tys. t przeładowanych towarów – z takim historycznym wynikiem zamknął 2018 r. Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Oznacza to 10% wzrost w stosunku do 2017 roku. I na tym nie koniec. ZMPG zapowiada w najbliższych latach miliardowe inwestycje, dzięki którym wyniki gdyńskiego portu mają być jeszcze lepsze. To m.in. budowa publicznego terminalu promowego i pogłębienie akwenu portowego.

– Udało nam się wypracować kolejny rekord przeładunkowy, udało nam się dobre pieniądze zarobić, więc uważam ten rok za bardzo szczęśliwy dla portu gdyńskiego. Cały czas dużo towarów masowych, natomiast rekordem przeładunkowym był przeładunek drewna – to wzrost o ponad 400% w stosunku do lat poprzednich. Z czego się cieszę, to rośnie przeładunek kontenerów – mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

W przeładunkach Portu Gdynia dominuje drobnica – osiągnęła 59% udział w strukturze obrotów ogółem. W ubiegłym roku w tej grupie ładunkowej przeładowano o 1,36 mln t towarów więcej, co związane jest głównie z ilością obsłużonych kontenerów oraz drobnicy konwencjonalnej. Wzrost odnotowano także w przeładunkach drobnicy obsługiwanej w technologii ro-ro.

Drugie miejsce pod względem przeładunków zajęło zboże – 2 mln 994,8 tys. t, na trzecim miejscu znalazły się natomiast węgiel i koks. Wzrost przeładunków w tej grupie związany jest ze znaczącym importem węgla. Udział tej grupy ładunkowej w strukturze obrotów portu w 2018 roku stanowi 11%. O ponad 20% wzrosły też przeładunki innych ładunków masowych. Wspominany już węgiel osiągnął wynik 979 tys. t. W pozostałych grupach ładunkowych natomiast nastąpiły nieznaczne spadki przeładunków w porównaniu do 2017 roku.

Obecny na konferencji Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pozytywnie ocenia obecną sytuacje polskich portów. W ubiegłym roku w wyniku ich działalności do budżetu państwa trafiło 40,6 mld zł.

– Patrząc historycznie, na to, co się dzieje w ostatnich latach, widać, że nie Kłajpeda jest dla nas konkurentem, bardziej porty Europy Zachodniej. W związku z tym, myślę, że możemy tutaj uzyskać pewien efekt synergii, poprzez rozwój chociażby Via Carpatii, aniżeli konkurencyjności w ramach odbierania sobie ładunków. Te inwestycje, które realizujemy, mamy nadzieję, że podniosą dwukrotnie przeładunki w naszych portach, czyli mówmy już o kolejnych latach w kontekście 200 mln t przeładunków – mówi Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Wśród kluczowych inwestycji dla Portu Gdynia prezes ZMPG wymienił na konferencji wynikowej m.in. budowę publicznego terminalu promowego, Portu Zewnętrznego i Doliny Logistycznej. Podkreślił, także, że są bardzo duże szanse na realizację Drogi Czerwonej. To inwestycja niezbędna dla rozwoju Portu Gdynia, ma mieć długość około 7 km. Projekt jej budowy podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy obejmuje ok. 3,5-km odcinek od węzła Gdynia Północ w rejonie ul. Puckiej do Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. Drugi natomiast ma być przedłużeniem tego odcinka o kolejne 3,5 km do ronda Karlskrona, w okolicach którego planowany jest nowy terminal promowy. Droga Czerwona ma być połączona z dwupasmową drogą Via Maris, która zacznie się na końcu obwodnicy w Gdyni-Chyloni i pobiegnie do granicy z Rumią.

Meller dodał, że Port Gdynia wchodzi także na rynek bunkrowania statków, a pierwsza taka operacja z wykorzystaniem autocystern i we współpracy z PGNiG planowana jest w przyszłym miesiącu. Docelowo na końcu Portu Zewnętrznego planowany jest terminal LNG z elektrownią gazową, który m.in. ma umożliwiać bunkrowanie jednostek. Projekt zakłada także budowę barki przystosowanej do bunkrowania gazem LNG innych statków.

– Z punktu widzenia Portu Zewnętrznego, w tej chwili trwają dialogi, opracowywanie dokumentacji, audyty środowiskowe, a więc, te rzeczy, które trzeba zrobić jako podstawę do tego, żeby zająć się projektem portu. Jeżeli chodzi o Dolinę Logistyczną – ważne wydarzenie dla nas: Rada Gminy Kosakowo wyraziła pozytywna opinię na to, żebyśmy przyszłe tereny Doliny Logistycznej objęli granicami administracyjnymi portu – mówi Meller.

Port Gdynia utrzymuje bardzo dobre wyniki finansowe. Zysk z podstawowej działalności operacyjnej wzrósł w 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego o 2,6 mln PLN (7,8%). Wynika to głównie ze wzrostu przychodów z opłat portowych (12,5%) oraz, w mniejszym stopniu, ze wzrostu przychodów z najmów (1,7%). W związku z sytuacją na rynku finansowym oraz wydatkami inwestycyjnymi, odnotowano niższy wynik działalności finansowej (spadek o 28%). Spadek odnotowała również pozostała działalność operacyjna (spadek o 19%). W rezultacie, zysk netto ZMPG za 2018 r. był niższy o 10,8% od uzyskanego w roku poprzednim i przekroczył 67 mln PLN.
 
Środki finansowe generowane z działalności operacyjnej (EBITDA) wzrosły w 2018 r. o 1,5 % w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 106,1 mln PLN. Wraz z funduszami unijnymi, pieniądze te zapewniają finansowanie ambitnego programu modernizacji i rozwoju portu.

– Planujemy wydać 1 mld 200 mln zł w ciągu trzech lat, przy założeniu, ze połowę tej kwoty uzyskamy ze środków unijnych, druga połowę przygotujemy z własnych oszczędności. Spółki działające na terenie ZMPG generują z cła i podatku około 6-7 mld zł – mówi Piotr Nowak, wiceprezes ZMPG.

Łączna wartość wydatków inwestycyjnych w 2018 r. to 183 mln zł. Składają się na nią m. in. prace wykonane w ramach modernizacji akwenu manewrowego obrotnicy nr 2. Ponadto – zgodnie z przyjętą strategią ZMPG – dokonano zakupu gruntów, w tym terenów Stoczni Remontowej Nauta, które dają możliwość prowadzenia dalszych prac inwestycyjnych i rozwojowych Portu Gdynia.

Wartość podpisanych w ubiegłym roku umów sięgnęła 256 mln zł. Dotyczy przede wszystkim kluczowej inwestycji, która zostanie zrealizowana do końca 2021 r. – pogłębienia akwenu portowego. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli Gdyni w najbliższym czasie wejść do grona portów głębokowodnych, a tym samym istotnie poprawi konkurencyjność portu poprzez możliwość przyjmowania statków o większym zanurzeniu. Ważne znaczenie dla tej inwestycji mają podpisane umowy na modernizację nabrzeży Włoskiego i Słowackiego. ZMPG zadbał również o realizację projektów na zapleczu portowym, gdzie budowany jest nowoczesny magazyn wysokiego składowania.

Nowoczesny terminal promowy w Gdyni już za dwa lata

Podczas konferencji wynikowej w czwartek podpisana została także umowa na budowę Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia.

– Jest to projekt, dzięki któremu będziemy mogli cumować większe statki, do 240 m. Terminal będzie również przystosowany dla intermodalu, czyli będzie droga kolejowa, będą parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz dla komunikacji miejskiej – mówi Grzegorz Dyrmo, wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury.

Wykonawcą nowego terminalu będzie Korporacja Budowlana DORACO.

– Jest to wyzwanie bardzo fajne, dlatego że składające się z trzech części, takich podprojektów. Kubatura, terminal – on jest zaprojektowany jako nawiązujący do modernizmu gdyńskiego, druga część, to ten układ drogowy, który jest też kluczowy dla tego projektu i trzecia taka, którą najbardziej lubimy, część inżynierska, hydrotechniczna. Koniec prac jest planowany na czwarty kwartał 2021 r. – mówi Karol Zduńczyk, prezes Korporacji Budowlanej DORACO.

Nowoczesny terminal promowy powstanie w centralnym punkcie Portu Wschodniego, przy skrzyżowaniu głównych arterii: ulic Polskiej i Chrzanowskiego, łączących się na Rondzie Karlskrona. W ramach projektu przebudowane zostaną m.in. drogi dojazdowe do nowego terminalu, tory i rozjazdy kolejowe, oraz nabrzeża: Polskie i Fińskie, aby zapewnić ich trwałość w związku planowanym dostępem większych jednostek do gdyńskiego portu. Przed budynkiem terminalu powstaną parkingi, perony do obsługi komunikacji publicznej, miejsca postojowe dla taksówek, minibusów i autobusów komunikacji miejskiej oraz dla samochodów prywatnych.

Umiejscowienie terminalu umożliwi łatwiejsze manewrowanie promami oraz skrócenie czasu ich pobytu w porcie, a także znacznie ułatwi przybywającym na promach pasażerom dostęp do centrum Gdyni.

Nowy terminal promowy to przede wszystkim stworzenie możliwości obsługi znacznie większych wchodzących na rynek żeglugowy promów pasażerskich o długości do ok. 245 m – obecny terminal obsługuje promy o długości do ok. 175 m.

Szacowany koszt inwestycji realizowanej przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia to ok. 180 mln zł, z czego ok. 116 mln zł pokryje dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Obecnie w Porcie Gdynia realizowane są kluczowe inwestycje: budowa nowego publicznego terminalu promowego i nowej portowej obrotnicy wraz z przebudową nabrzeży, pogłębieniem portowych akwenów i toru podejściowego do 16,5 m głębokości. Do 2026 r. powstać ma Port Zewnętrzny z nowym terminalem kontenerowym.