GospodarkaMorska.tv

SafeTech Atmosfera na pokładzie Kapitan Poinc - prezentacja GospodarkaMorska.TV

opublikowano: 04 grudzień 2013
Facebook Twitter Google Email

3 grudnia 2013 roku w Gdyni został oddany do użytku autorski projekt modernizacji systemu detekcji gazów niebezpiecznych SafeTech Atmosfera, który w nowatorski sposób umożliwi realizowanie postanowień konwencji o ochronie środowiska naturalnego.

Według zapisów konwencji państwa będące jej stroną współpracują w wykrywaniu naruszeń i przestrzeganiu postanowień konwencji z użyciem wszystkich właściwych i dostępnych środków oraz odpowiednich sposobów przekazywania informacji i gromadzenia dowodów. Przeprowadzane są inspekcje w celu ustalenia czy nie dokonano zrzutu szkodliwych substancji ze statków czy zakładów działających w obszarach portowych.

Projekt SafeTech Atmosfera jest obecnie jedynym rozwiązaniem dla Morskiej Służby Poszukiwań i Ratownictwa w Polsce, który umożliwia wykonywanie wizualizacji i gromadzenie dokumentacji zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego na wodach przybrzeżnych i w basenach portowych w Polsce.

Projekt będzie wykorzystywany przez jednostkę Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa -- m/s Kapitan Poinc.

Projekt umożliwia pomiary, wizualizację i archiwizację bieżącej sytuacji zanieczyszczeń gazowych, dzięki czemu łatwo będzie ustalić stan faktyczny atmosfery w miejscu pobytu statku, czy ustalić sprawcę odgazowania bądź wprowadzenia zanieczyszczeń gazowych do atmosfery.

System SafeTech Atmosfera jest również niezwykle istotny dla miast portowych, ponieważ pozwala ustalić potencjalne zagrożenie mieszkańców zatruciem gazami w przypadku niekorzystnych wiatrów.