GospodarkaMorska.tv

Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych

opublikowano: 06 grudzień 2017
Facebook Twitter Google Email

Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych ma miejsce w oparciu o trzy główne akty międzynarodowe tj.:

1.    FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) – akt prawny uchwalony w USA w dniu 18.03.2010 r.;

2.    CRS (ang. Common Reporting Standard) – opublikowany przez OECD globalny standard raportowania zawierający komentarze do modelu umowy zawartej pomiędzy państwami uczestniczącymi;

3.    Dyrektywa Rady 2014/107/UE z dnia 09.12.2014 zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Zasadniczym celem wprowadzenia ww. regulacji było zwalczanie oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania zarówno na terytorium Unii Europejskiej jak i całego świata poprzez stworzenie jednolitego standardu wymiany informacji podatkowych pomiędzy państwami.

Istotą wypracowanego na szczeblu międzynarodowym mechanizmu jest obowiązek dostarczenia przez instytucje finansowe informacji dotyczących rachunków finansowych prowadzonych na rzecz nierezydentów oraz ich wymiana pomiędzy poszczególnymi współpracującym państwami.

W praktyce, informacje o rachunkach finansowych prowadzonych dla nierezydentów będą gromadzone przez instytucje finansowe, które następnie zostaną przekazane do Krajowej Administracji Podatkowej. Następnie informacje te zostaną przekazane do zagranicznej administracji podatkowej właściwej dla miejsca zamieszkania/rezydencji podatkowej posiadacza rachunku.

Oznacza to, że polska administracja podatkowa będzie gromadziła informacje o rachunkach nierezydentów, które to następnie przekaże do zagranicznej administracji podatkowej i na zasadzie wzajemności otrzyma tożsame informacje o rachunkach finansowych polskich rezydentów za granicą.

Informacje te stanowić będą podstawę do wszczęcia czynności sprawdzających albo postepowań podatkowych w sprawie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Przenosząc powyższe na grunt polskich regulacji uchwalona została:

1.    ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; oraz

2.    ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej ustawa CRS).

 
Radca Prawny Mateusz Romowicz

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie kancelaria-gdynia.euwww.prawo-korporacyjne.pl