GospodarkaMorska.tv

Powstał program wspierający innowacje w przemyśle stoczniowym

opublikowano: 08 marzec 2018
Facebook Twitter Google Email

Uruchomienie pierwszego w Polsce programu wspierającego innowacje w przemyśle stoczniowym ogłosiło w środę w Gdyni Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. INNOship ma zwiększyć konkurencyjność tego sektora w perspektywie do 2023 r. Budżet pilotażowego dwuletniego etapu programu to ok. 240 mln zł.

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nadzorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznacza środki dedykowane badaniom i rozwojowi: badaniom przemysłowym, pracom rozwojowym, pracom przedwdrożeniowym. Beneficjentami tego projektu mogą być pojedynczy przedsiębiorcy, ale także konsorcja – mówi Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Zaznaczył, że to program „geograficznie dla całej Polski”, którego agenda badawcza została przygotowana z inicjatywy firm działających w przemyśle stoczniowym. Jego zdaniem, powinny być one bardziej wspierane niż inne sektory, ponieważ mogą potem konsumować technologie, które będą efektem pracy naukowców. – Mamy doświadczenie, mamy tradycje, mamy dobrych inżynierów i mamy potencjał też kształcenia tych, którzy będą potem wykwalifikowanymi pracownikami w przemyśle stoczniowym – powiedział Dardziński.

Prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR, podkreślił, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może być traktowane jako swoisty ubezpieczyciel przemysłu od ryzyk podjętych i związanych z wprowadzaniem na rynek nowych technologii.

– Te środki, które NCBR razem z branżą lokuje, czy też podwaja środki przemysłu w programie INNOship, mają na celu, aby projekty, które będą oceniane i finansowane, rzeczywiście były takimi projektami, które doprowadzą do tego, że branża będzie miała coraz większą wartość dodaną sprzedawanych przez siebie produktów. Gdyby przy okazji doszło do przełomów technologicznych, byłoby to tym lepiej, gdyż jeszcze wyższą marżę można by było nakładać na produkowane wyroby – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Jak podkreślił Jerzy Czuczman, prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe, program INNOship to morze możliwości warte 730 mln zł. Taki jest łączny budżet programu do 2023 r.

– Daje duże szanse dla polskich inżynierów, którzy będą promowali myśl techniczną dla naszych rodzimych stoczni, które mogą tę myśl techniczną przetwarzać w konkretne wyroby dla całego zespołu łańcucha dostawców, producentów wyposażenia, dostarczycieli usług, po to, żeby także nasi krajowi armatorzy mogli skorzystać z tego, co my jako okrętowcy będziemy wytwarzać – mówi Jerzy Czuczman, prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe.

Czuczman powiedział, że obecnie w 95% z potencjału kompetencji polskiego przemysłu stoczniowego korzystają zagraniczni klienci. Podkreślił także, że inicjatorem programu INNOship jest Remontowa Holding.

Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pogratulował tej inicjatywy, która przerodziła się w konkretny program i pieniądze.

– Trzymamy kciuki, żebyście Państwo efektywnie skorzystali z tych środków i aby te środki, dobrze zainwestowane, pozwoliły wam budować przewagi konkurencyjne na bardzo trudnym i wymagającym rynku – mówi Paweł Lulewicz, wiceprezes PSSE.

Program INNOship przewiduje finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie projektowania i produkcji jednostek pływających, w tym także nowych systemów zasilania w energię, jak również nowatorskich technologii wspierających infrastrukturę portową i stoczniową.

Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 29 czerwca. Pilotażowy program zakłada przeprowadzenie dwóch konkursów w ciągu dwóch lat.